Павел Васев е рок музикант - един от най-добрите български рок и блус китаристи, композитор, тонрежисьор. Завършил е Музикалната консерватория в София. Свирил е в група "Конкурент". От 1992 г. е в рок група "Монолит". 

Павел Васев композира и музика за театрални спектакли и изложби. Автор е на музиката на повече от 20 театрални постановки, има награди за театрална музика. 

Освен концерти и клубни участия с група "Монолит", Павел Васев има и индивидуални клубни изяви с други музиканти - Людмил Стоилов (Льоди), Петър Георгиев (Пешето), Антон Серкеджиев, Тони Чембъра и др.

Павел Васев има няколко самостоятелни албума, два от тях можете да чуете тук на страница MUSIC.

 

Pavel Vasev is a rock musician, composer, sound engineer, and above all - guitar player - one of the best Bulgarian rock and blues guitarists. He has graduated Music Academy in Sofia. He has played in a rock band "Konkurent". Since 1992 he is member of the rock band "Monolith". 

Pavel Vasev works not only in the field of the rock music, he composes music for theatrical productions and art exhibitions - he is author of the music for about 20 theatrical productions.  

Besides concerts with rock band "Monolith", he has individual performances too. Nowadays he plays with Petar Yankov (Pesheto), Anton Serkedgiev, Lyudmil Stoilov (Lyodi), Tony Chambera in live music clubs and bars in Sofia.

Pavel Vasev has a few solo albums, two albums you can hear on MUSIC page.